Nazwa imprezy (JSON)
10. LOTTO Memoriał Kamili Skolimowskiej | CHORZÓW, 14 września 2019 | 7000 | 0 |

Program wg konkurencji M (JSON)
M100mas | 100m Para | 100 m M Para | 1 | 1 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
M100 | 100 | 100 m M | 1 | 1 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
M100jm | 100 RR | 100 m M RaceRunning | 1 | 1 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
M400 | 400 | 400 m M | 1 | 1 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
M1000 | 1000 | 1000 m M | 1 | 1 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
Mt | PV | Pole Vault / Tyczka M | 0 | 3 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
Mkula | SP | Shot Put / Kula M | 0 | 3 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
Mkulajm | SPD | Shot Put Disabled / Kula Niepełn. | 0 | 3 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
Mdysk | DT | Discus Throw / Dysk M | 0 | 3 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
Mmłot | HT | Hammer Throw / Młot M | 0 | 3 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
Mo | JT | Javelin Throw / Oszczep M | 0 | 3 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100mas | 100m Para | 100 m W / K Para | 1 | 1 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
K100 | 100 | 100 m W / K | 1 | 1 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
K100jm | 100 RR | 100m W / K RaceRunning | 1 | 1 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
K100m | 100 Kids | 100 m Kids / Dzieci | 1 | 1 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 | 400 m W / K | 1 | 1 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
K1500 | 1500 | 1500 m W / K | 1 | 1 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
K100pł | 100h | 100 m pł W / K | 1 | 1 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
Kw | HJ | High Jump W / Wzwyż K | 0 | 3 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
Kkula | SP | Shot Put W / Kula K | 0 | 3 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
Kmłot | HT | Hammer Throw W / Młot K | 0 | 3 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)
Ko | JT | Javelin Throw W / Oszczep K | 0 | 3 | 2019-09-14 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2019-09-14 | (JSON)


16:00 | c | 0 | Ceremonia otwarcia | Ceremonia otwarcia | cer | 0 | | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:25 | K | 1 | Javelin Throw W / Oszczep K | JT | Ko | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:25 | M | 1 | Javelin Throw / Oszczep M | JT | Mo | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:30 | K | 1 | 100 m pł W / K | 100h | K100pł | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:35 | M | 1 | Pole Vault / Tyczka M | PV | Mt | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:40 | K | 1 | 100 m Kids / Dzieci | 100 Kids | K100m | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:45 | K | 1 | Shot Put W / Kula K | SP | Kkula | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:55 | K | 1 | 100 m W / K Para | 100m Para | K100mas | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:00 | K | 1 | High Jump W / Wzwyż K | HJ | Kw | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:10 | M | 1 | 100 m M Para | 100m Para | M100mas | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:20 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:40 | M | 1 | Discus Throw / Dysk M | DT | Mdysk | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:40 | K | 1 | 100m W / K RaceRunning | 100 RR | K100jm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:45 | M | 1 | Shot Put Disabled / Kula Niepełn. | SPD | Mkulajm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:50 | M | 1 | 100 m M RaceRunning | 100 RR | M100jm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:05 | K | 1 | 100 m W / K | 100 | K100 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:15 | M | 1 | Shot Put / Kula M | SP | Mkula | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:25 | K | 1 | 1500 m W / K | 1500 | K1500 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | M | 1 | Hammer Throw / Młot M | HT | Mmłot | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | M | 1 | 1000 m M | 1000 | M1000 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | K | 1 | Hammer Throw W / Młot K | HT | Kmłot | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:50 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:05 | K | 1 | 400 m W / K | 400 | K400 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)